Financiële tegemoetkoming via uw mutualiteit : via onderstaande links kan u de attesten downloaden voor tussenkomsten via uw mutualiteit. Gelieve deze te printen, uw gegevens in te vullen en dan via mail te bezorgen aan

Jean-Pierre Coussens  jeanpierre.coussens@gmail.com of te bezorgen aan uw trainer

  1. HELAN-Onafhankelijk Ziekenfonds
  2. VNZ-Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
  3. Socialistische Mutualiteiten-FSMB/Solidaris Brabant
  4. Christelijke Mutualiteiten
  5. Liberale Mutualiteiten
  6. Tegemoetkoming OZ-jeugdactiviteiten
  7. Tegemoetkoming CM-jeugdactiviteiten
  8. Tegemoetkoming BondMoyson-jeugdactiviteiten